hällefors

Ångrar att de gav ansvarsfrihet

De styrande politikerna i Hällefors ändrar nu uppfattning om det kommunala bostadsbolagets förra VD Lennart Ljungberg. Kommunstyrelsen har tidigare gett honom ansvarsfrihet, trots att bolagets styrelse sparkade honom 2008 när en parkinvigning blev för dyr.

Men nyligen kom förvaltningsrätten fram till att det beslutet var olagligt eftersom en av kommunstyrelsens ledamöter var jävig då den ledamoten också satt i bostadsbolagets styrelse.

När kommunstyrelsen igår, på nytt diskuterade Lennart Ljungberg, ville en majoritet inte längre ge honom ansvarsfrihet.