Örebro län

Bredband på gång till småorter

Länsstyrelsen vill nu ge nästan 70 mindre orter runt om i länet tillgång till fiberbaserat bredbandsnät. Och nu försöker de hitta offentliga medel för den här utbyggnaden till samhällen med mindre än 200 invånare.

Vem som kommer stå för bredbandet på landsbygden är inte bestämt ännu men en anbudsförfrågan finns redan ute.

I städer och tätorter med fler än 200 invånare är det kommersiella intressen som styr, men när det gäller landsbygden och mindre samhällen behöver någon hjälpa till säger Bengt Larsson som är bredbandssamordnare på Länsstyrelsen i Örebro.

Projektet som Länsstyrelsen tillsammans med länets kommuner startat ska ge 68 småorter fibernät. Därbland Bredsjö i Hällefors, Löa i Lindesberg och Åby i Örebro kommun. Men det hänger på finansieringen.

 - Absolut största delen kommer från staten, kommunerna, regionen, hoppas vi! Vi har ansökningen inne. Vi hoppas de säger ja till det här. Utan offentligt stöd blir det ingen utbyggnad, säger Bengt Larsson

Vi har tidigare berättat om att många är besvikna på Telia och deras utbyggnad av fibernätet, men klagomålen är inget som skrämmer länsstyrelsen.

-Man kanske inte kan vara helt nöjd när man hör klagomålen, men lyfter man perspektiven lite så ser man att det är första gången Telia gör detta, och det är klart alla rutiner inte sitter som de ska från början.

Sandra Nielsen
sandra.nielsen@sr.se