Hällefors

Skolorna måste bättra sig

De kommunala skolorna i Hällefors måste förbättras på en rad punkter. Det tycker Skolinspektionen som nu är klar med en granskning av verksamheten.

Bland annat har Hällefors ingen aktuell skolplan och kommunen utvärderar inte verksamheten i tillräcklig omfattning, tycker Skolinspektionen som också kommer fram till att kommunen inte ger eleverna tillräckliga förutsättningar för att minst nå målen med utbildningen.