Örebro

Förbereder inför katastrof

Under eftermiddagen i dag kommer SOS alarm, polis, räddningstjänst, ambulans och USÖ vara med i en katastrofövning ute vid området kring Wadköpings utbildningscenter.

Det är en samverkansövning för att träna på verksamheternas katastrofberedskap och katastrofarbete. Flera hundra människor kommer på något sätt att vara engagerade i övningen.

(Vanliga akutsjuka människor kommer att tas om hand som vanligt på USÖ