Örebro

Elever klassas olika

På Vivallaskolan i Örebro har man sedan ett år tillbaka börjat att dela upp eleverna i årskurs åtta i olika nivåer efter deras färdighet. Eleverna delas upp i fyra grupper där behov, kunskap och förutsättningar avgör i vilken grupp man hamnar. Bedömningarna görs av både elevernas förra och nuvarande lärare.

- Uppdelning av elever utifrån olika nivåer kan vara kontroversiellt, men när vi pratar om att möta eleverna utifrån deras behov så kommer vi i en annan situation, säger Fredrik Nordvall som är rektor på skolan.

- Man ser alla elever mycket enklare nu. Man fångar upp eleverna och man får inte lika dåligt samvete som lärare över att man inte hann med att hjälpa alla, säger Stefan Wallstedt som är lärare på skolan.

Uppdelningen påverkar också arbetsmiljön.

- När de här eleverna som har stora behov och får stöd och utvecklas så blir det inte stökigt i klasserna, säger rektor Fredrik Nordvall.

De elever som Sveriges Radio Örebro pratat med säger att de är nöjda med uppdelningen.