Örebro

Kommentarerna var uttryck för missnöje

Den universitetslärare som skrev nedlåtande kommentarer om sina studenter på Facebook kommer inte att få undervisa mer på Örebro universitet. I alla fall inte den här terminen.

I det möte som universitetsledningen hade med läraren igår framkom det att läraren varit missnöjd med utbildningens kvalité och att kommentarerna var ett uttryck för det.

Lärarens anställning är tidsbegränsad och sträcker sig till september. Men om läraren får förlängt kan dock inte universitetet svara på i dagsläget.