Hällefors

Anmäls efter katetermiss

En 86-åring på ett servicehus i Hällefors blev akut dålig. Personalen tolkade det som magsjuka, men senare upptäcktes att det var en urinkateter som det blivit stopp i.

Vid det laget hade 86-åringen nästan förlorat medvetandet och fått föras till lasarettet. Det hela hände i mars, och så småningom återhämtade sig åldringen.

Hällefors kommuns omsorgsförvaltning har nu anmälts till socialstyrelsen enligt Lex Maria.