Örebro län

Strejk i skogen

100 av länets medlemmar i Skogsfacket GS kan gå ut i strejk 1 juni då facket varslar om strejk.

Det handlar om att Skogs- och lantarbetsgivareförbundet, SLA, och facket inte kommer överrens om ett nytt avtal för de 3 000 fackmedlemmarna.

Personerna som kommer att strejka är, bland annat de som jobbar på skogsbolagen Stora Enzo, Holmen skog och Sveaskog.