Får pris för forskning om flourämnen

En professor på Örebro universitet är en av pristagarna till Cancer- och allergifondens stora miljömedicinska pris. Bert van Bavel är professor i kemi vid Örebro universitet och han får priset för sin senaste upptäckt av miljögifter som persistenta flourämnen, som stannar kvar länge i kroppen och kan ge upphov till cancer.

Priset delas ut för viktiga insatser inom förebyggande och miljörelaterad forskning. Det är Bert van Bavels senaste upptäckt av persistenta flourämnen som Cancer- och Allergifonden sätter främst i sin motivering.

Det är kemikalier som inte bryts ner i naturen utan finns spridda över hela världen även långt från de platser där de producerats och använts. De används bland annat i textilier, elektronik och som bekämpningsmedel.

Ämnena hittas både i miljön och i människors blod i ungefär lika stora halter som miljögifterna DDT eller PCB. Ännu högre halter uppmättes i 2-5 procent av befolkningen och nyligen i samband med världscupen i längdskidor hos professionella skidvallare.

- Jag har arbetat länge med att varna för användning och spridning av miljögifter så det känns oerhört roligt att få det här priset, säger Bert van Bavel, som delar priset med Hilde Nybom, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, som forskar om tillämpad växtförädling.

Bert van Bavel har varit drivande inom FN:s miljöprogram (UNEP) och forskningsmiljön Människa, Teknik och Miljö (MTM) vid Örebro universitet har under hans ledning blivit ett av FN:s tre referenslaboratorier för POPs ämnen (Persistent Organic Pollutants) i världen.

Han får priset på utdelningen på Djurgården i Stockholm den 1 juni.