Nora

Funktionshindrad fick ingen hjälp

Skolinspektionen kritiserar Nora kommun för att inte ha följt lagen om förbud mot diskriminering och behandling av barn och elever i skollagen.

En elev med funktionshinder har inte fått den hjälp eleven haft rätt till i bland annat gymnasik.