Laxå

Flytt skapar osäkerhet för anställda

Nu är det klart att lagret vid Esab i Laxå flyttas våren 2011. Det är en centralisering som pågår och lagret ska flyttas till Belgien.

Totalt berörs 40 personer vid Esab i Laxå. Förhandlingar har inte inletts än och det är oklart hur många som kommer bli uppsagda.

-Det är ju en tryckt stämning på ett vis. Personerna har ju levt med det här från och till sedan 2007, säger Urban Larsson som är klubbordförande för IF Metall.

Centraliseringen inom Esab bestämdes redan för flera år sedan. Nu står det klart att flytten genomförs i mars 2011. Nyligen flyttades forsknings- och utvecklingsverksamheten från Laxå till Göteborg.

Av de 60 personer som berördes då miste bara tre jobbet, många kunde flytta med till Göteborg eller blev omplacerade.

De anställda som jobbar på lagret får leva i ovisshet ett tag till då förhandlingarna inte kommit igång än.

-Vi hoppas väl att vi ska kunna hitta lösningar för att få ner antalet uppsägningar. men det är inget man kan säga om i nuläget.