Örebro

Klassindelning får skarp kritik

Vivallaskolan i Örebro får nu kritik för gruppindelningen av deras årskurs åtta-elever. Fyra grupper kategoriseras efter behov, kunskaper och förutsättningar.

Peter Nyström är lektor på Umeå universitet och har forskat i ämnet. Han säger att det finns uppenbara faror som är konstaterade enligt forskning.

-Framför allt handlar det om inlåsningseffekter, säger Nyström

Vad det betyder är att man blir låst i den gruppen man hamnar i. Det kan innebära att elever i den svaga gruppen inte kan förflyttas till de starkare grupperna och på så sätt kan de hindras ifrån att utvecklas.

Fredrik Nordvall, rektor på Vivallaskolan, berättar att systemet föddes efter behovet eftersom spridningen mellan eleverna på Vivallaskolan är så stor då vissa elever är svenskfödda medan andra är nyanlända till Sverige. Det innebär att det nästan är en omöjlighet för lärarna att lägga upp undervisningen på en rimlig nivå som utvecklar varje individ.