Örebro län

Jobb i fara när Landstinget vill samarbeta

25 jobb kan försvinna från Örebro län om Landstinget börjar samarbeta kring tvätten av textilier med flera andra landsting. I dag är det företaget Textilia som sköter all tvätt åt Örebro Läns Landsting. Där är Thomas Bergström vd.

– Får vår del så handlar det om i storleksordningen fem ton om dagen, vilket sysselsätter ungefär 20-25 personer hos oss, säger Thomas Bergström.

Landstinget ska nu utreda om de kan samarbeta med andra landsting om tvätten. I så fall skulle en ny nämnd bildas och tvätten skulle skötas från Fredriksbergstvätten, som ligger i Dalarna och drivs av landstinget i Dalarna.

– Det var de som började först, de andra landstingen. I och med att Fredriksbergstvätten ligger precis vid Hällefors så då kommer tvättbilarna köra genom Örebro län när de ska till Sörmlanad och Västmanland så då var det självfallet, att när vårt avtal också går ut nästa år, att titta på om vi också kan vara med i en samverkan med de här viktiga länen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) landstingsråd i Örebro län.

Men Thomas Bergström hoppas att beslutet blir att vara kvar hos Textilia och gärna att de andra landstingen också vänder sig dit, eftersom det är vad företaget förberett sig på.

– Det är kunder och landsting som vi investerat för att kunna ta in som kunder i en framtid när deras avtal löper ut, och hade vi lyckas med det hade det inneburit ytterligare 50 arbetstillfällen till oss, menar Thomas Bergström.

Dessutom har Textilia just blivit berättigade till att använda miljömärkningen Svanen i sin verksamhet, något som man ser som viktigt inför framtiden.

- Det handlar om att man uppnår lågt ställda krav på vattenförbrukning, kemikalieförbrukning och energiförbrukning, säger Thomas Bergström.

Landstinget måste ta hänsyn till lagen om offentlig upphandling, för att få fram det billigaste och bästa avtalet för tvätten.

– Möjligheten att ytterligare effektivisera tvätthanteringen är intressant, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Det är alltid svårt att uppskatta kostnaderna vid en ny upphandling, men allt talar ändå för att Fredriksbergstvätten är ett kostnadseffektivt alternativ.

Landstinget kommer nu att utreda frågan vidare.