Örebro

Flygplatsen stäms på 14 miljoner

Örebro Airport stäms nu på 14 miljoner kronor av flygbolaget Direktflyg. Anledningen är att flygplatsen de senaste åren gett ekonomiskt stöd till flygbolaget Next Jet som flyger mellan Örebro och Köpenhamn. Det här stödet har drabbat Direktflyg ekonomiskt, anser företaget som flyger sträckan Örebro-Malmö.

– Direktflyg flyger ju på samma region, säger advokat Tommy Pettersson som är juridiskt ombud för Direktflyg. 

Direktflyg anser att företaget hade tjänat 14 miljoner mer under de senaste åren på sin Malmölinje om inte Next Jets Köpenhamnslinje funnits. Örebro flygplats håller inte med. Flygplatsens inställning är att linjerna inte konkurrerar med varandra.

Men Conny Strand, som är vd för flygplatsens ägare Länstrafiken bekräftar att flygplatsen har stöttat Next Jet ekonomiskt. Han säger att stödet var en förutsättning för att få Next Jet att börja flyga till Köpenhamn år 2007

– Det är ju inte så att flygbolagen står på kö för att flyga från Örebro. Vi var då tvugna att ge någon form av stöd för att man skulle börja flyga, förklarar Conny Strand.

Därför fick Next Jet låna 3,5 miljon av flygplatsen när Köpenhamnslinjen startades. Next Jet har nu betalat tillbaka hälften. För resten har flygplatsen fått biljetter och rätten att marknadsföra sig på planen.

Dessutom har Next Jet haft rabatt på flygplatsens avgifter fram till förra våren. En rabatt värd över två miljoner kronor.

Innan Köpenhamnslinjen öppnades 2007 flög Next Jet till Arlanda istället under en höst och en vår. För det fick företaget över fyra miljoner av flygplatsen.

Eftersom Direktflyg tycker att allt det här stödet till Next Jet gått ut över deras Malmölinje kallar företaget stödet på totalt över nio miljoner för olagligt. Men det håller Länstrafikens vd Conny Strand inte med om.

– I min värld har det här varit ett alldeles godtagbart sätt att öka attraktiviteten på en flygplats och få igång en större trafik, säger Conny Strand.