Örebro län

Protesterar mot tågnedskärningar

Intresseföreningen Bergslaget, där flera av länets kommuner ingår, protesterar hos regeringen mot Rikstrafikens planer på att skära ner stödet till interregionala tågförbindelser i Bergslagen.

Om Rikstrafikens förslag går igenom innebär det en halvering av det statliga stödet till tågtrafiken på ett par år och det innebär försämrade tågförbindelser i Bergslagen.