Väntetiden kortas för beslut om asyl

Väntetiden för att få svar på sin asylansökan har minskat det senaste halvåret till 4,5 månader. Det är den kortaste väntetiden på två decennier, enligt Migrationsverkets halvårsrapport. Samma period förra året var väntetiden två månader längre.

Målet är att inte ha några väntetider och att inga ärenden ska bli liggande.

– När en ansökan kommer in ska det hela tiden hända någonting med det här ärendet, säger Elisabeth Backteman är tillförordnad generaldirektör på Migrationsverket.