Karlskoga

Ettåring hade sprängämne i skorna

En ettåring från Karlskoga utlöste bomblarm i säkerhetskontrollen på Newark-flygplatsen i New Jersey, utanför New York.

Hela familjen stoppades och kroppsvisiterades av FBI, en bombgrupp och polis.

I flickans skor hittades en liten bit sprängämnesstoff.

Det hela fick dock en naturlig förklaring när mamman i familjen berättade att hon jobbade på en sprängmedelsfabrik i Karlskoga och stoffet hade spritt sig från hennes händer till resten av familjen.