Utökad feriepraktik

Örebro kommun satsar i sommar på att ordna feriepraktik åt fler ungdomar än förra året. Då var det 500 ungdomar som fick göra feriepraktik, men i år blir det 650.

Anledningen till ökningen är att intresset är mycket stort.
Förra året sökte tre ungdomar till varje ferieplats och därför är alla partier nu överens om att satsa 1,6 miljoner extra på att öka antalet platser.
Feriepraktiken varar i tre veckor och ger ungdomarna 45 kronor i timmen.
De flesta platserna finns inom den kommunala verksamheten och dessa går till de ungdomar som kommunen tycker har störst behov av dem.