Nästan 100 bullerskadade lärare i Örebro

Buller är ett vanligt problem i Sveriges skolor. I Örebrodistriktet har 97 lärare drabbats av sjukdom till följd av buller de senaste fem åren.

En undersökning från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg visar också att var fjärde tinnituspatient är lärare.
Värst är problemen för idrottslärare.
Men de mätningar som Arbetsmiljöverket gjort på fyra skolor och ett dagis i Örebro visar att bullernivåerna ändå inte är högre än tillåtet. Jan Jansson från Arbetsmiljöinspektionen säger att man måste se på lärarnas hela miljö för att avgöra varför de får bullerskador.