Protest mot ministerförslag

Ledningen för Örebro Universitet och studentkåren där protesterar nu i ett gemensamt uttalande mot förslaget från utbildningsminister Thomas Östros om att införa studieavgifter för utomeuropeiska studenter.

Universitetsledningen och kåren tror att det vore ett första spadtag mot en segregerad högskolevärld där studenter som studerar på statens bekostnad och studenter som betalar studieavgifter skulle behandlas mycket olika.
Dessutom undrar dom hur mångfalden ska säkras bland de utländska studenterna om bara den som betalar för utbildningen får möjlighet att studera i Sverige.