Fågelskyddsförslag möter kritik

Det kan bli förbud mot all skogsavverkning och gallringar mellan tidig vår fram till sena sommaren.

Naturvårdsverket har lagt förslaget som ett skydd för dom skogsfåglar som häckar under vår och sommarmånaderna.
Men skulle förslaget bli verklighet får det allvarliga konsekvenser för skogsägarna.
Börje Lagerkvist, vice ordförande på Mellanskog menar att det rimmar illa med andra krav om att skogsägarna måste bli bättre på att röja och gallra i skogen.