Tobakspolicy i föreningslivet

Idrottsrörelsen i Mellansverige startar nu den största satsningen någonsin för att ungdomar inte ska börja använda tobak. Sju län är med i projektet, däribland Örebro län. Grundbudskapen är att idrott och tobak inte hör ihop.

- Mycket är vunnet om man bara kan få idrottsmän och kvinnor att i varje fall inte röka eller snusa när man representerar sin förening, till exempel när man har klubbemblemet på sej, säger Jan Larsson ordförande för projektet ”Tobakspolicy i föreningslivet”.
Folkhälsoinstitutet har skjutit till sex miljoner till projektet som pågår året ut till att börja med. Tanken är att få föreningarna att formulera en tobakspolicy. Redan nu finns det idrottsföreningar som har antagit en tobakspolicy, rökfria idrottsanläggninar och arenor är ett exempel på tankar som enskilda föreningar tar upp. I de sju län som deltar i projektet finns det 2200 idrottsföreningar och målet med projektet är att få med en fjärdedel av dom på det här tåget, säger Jan Larsson. Förutom Örebro län är Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västmanland, Södermanland och Värmland med i projektet.