Örebro län

Brist på mammografiläkare

Det är stor brist på mammografiläkare i Örebro men också i landet som helhet. Det är också svårt att rekrytera nya mammografiläkare.

– Åldersstrukturen på mammografiläkare i Sverige är ganska hög. Det är många 50-plusare som är mammografiläkare och det är en liten kår. Och rörligheten i den gruppen är ju begränsad kan man säga, säger Birger Persson klinikchef på röntgen i Örebro.

En mammografiundersökning innebär att kvinnor får sina bröst undersökta. Man vill upptäcka tumörer så tidigt som möjligt då bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor.

Nu i höst slutade en av de två läkarna som finns på mammografin i Örebro. Och nyrekryteringen har inte varit så lätt. Istället har man blivit tvungen att ta hjälp av en tidigare medarbetare som gått i pension.

Men det finns planer som ska förändra den situationen.

– Vi har en ST-läkare som är intresserad av mammografi som har börjat nu. Men det tar ju tid innan man är färdig och självständig förstås, säger Birger Persson klinikchef på röntgen i Örebro.

Maria Lundqvist som besökte mammografin för att undersöka sina bröst, har inte märkt av att det saknas läkare. Hon tycker inte att det är så trevligt att göra underökningen, men är nöjd med personalens bemötande.