Örebro

De rika får de fattigas bostäder

Många förmögna eller icke-behövande bor i bostäder som är avsedda för fattiga, enligt Tidningen Hem&Hyra.

Men Örebro-stiftelserna, Kerstin och Anna Cederbergs stiftelse, och Stiftelsen hem för gamla i Örebro, som ingår i Hem&Hyras genomgång tillbakavisar båda uppgifterna.

Båda stiftelserna säger att det inte står i deras stadgar att personer som hyr lägenhet av dem ska ha en viss ekonomisk situation, och att alla är välkomna att söka boende hos dem.

I undersökningen ingår 24 stiftelser, och de två i Örebro pekas ut för att över 60 procent av de som fått hjälp där räknas som icke-behövande enligt Skatteverket, för att de tjänar för mycket.