Örebro

Svårt få domare till Örebro

Örebro tingsrätt har flera år varit underbemannat när det gäller domare. Anledningen är att det är väldigt få som söker domartjänster vid Örebro tingsrätt. Just nu är alla tjänster tillsatta men det finns oro för framtiden.

– Vi har ju 3-4 domare som kommer gå i pension de närmaste 2-3 åren. Då ska dessa tjänster återbesättas och det kan nog bli lite bekymmersamt då det visat sig att det är ganska få sökande till de här tjänsterna. Så det finns anledning till lite oro i framtiden, säger Robert Östberg som är rådman vid Örebro tingsrätt.

Även om alla domartjänster i dag är tillsatta på Örebro tingsrätt så har det inte alltid varit så. Robert Östberg förklarar att det har varit kämpigt att få behöriga att söka tjänsterna och att tinsrätten har under perioder varit underbemannad.

Finns det risk att ni blir underbemannade igen?

– Den risken finns ju att vi blir underbemannade under ett övergångsskede.

Är det låga sökantalet ett stort problem?

– Ja det är ett problem, absolut. Om man jämför sökantalet med för 5-10 år sedan fanns det aldrig några problem med att tillsätta tjänster. Det fanns många sökande till tjänsterna. Nu får man vara glad om det finns 1-3 sökande på sin höjd.

Robert Östberg påpekar också att det är allmänheten som får ta konsekvenserna i sista hand när en domstol är underbemannad.

– Är vi underbemannade hinner vi inte med att avgöra mål och ärenden tid en tid vi skulle vilja. Det blir en utdragen handläggningstid. Det drabbar allmänheten i sista hand.

Han kan inte svara på varför det är så få sökande till tjänster just i Örebro, men han tror att det kan ha att göra med att färre antas till domarutbildning.