Örebro

Positivt i Vivalla

Vivallaborna är positiva till en ombyggnad av poesigatan, den gata som leder rakt upp till Vivalla centrum. Det framkom i ett informationsmöte bostadsföretaget Öbo arrangerade i går kväll.

– Det känns att vi har funnit rätt på Poesigatan, att det är rätt väg att gå i alla fall så att.
Och sen var det väldigt goda synpunkter som vi ska ta med oss i steget fram så att säga. Peter Hjalmarsson distrikschef på Örebro bostäder.

Vi berättade tidigare om Öbo:s Malmö inspirerade modell. Där man exempelvis har sitt boende på övervåningen och sin verksamhetslokal på den undre. Och det vill nu Örebro bostäder förverkliga i Vivalla.

Igår kväll höll Öbo ett informationsmöte på Vivallaskolan i Örebro. Mötet lockade runt 30 personer varav nästan hälftan var kvinnor.
Det som bekymrade deltagarna var att ifall man misslyckas med att förbinda Poesigatan med Boglundsängen som man har tänkt. Så kan Poesigatan bli instängd istället. Men de flesta var positiva till ombyggnaden ändå, då de såg möjligheter för nya arbetstillfällen och föreningslokaler.

– Hyresgästföreningen är en utav remissinstanserna som ska lämna in åsikter. Vad är det de boende tycker, vill de att den här förändringen ska genomföras eller vill de inte.
Och på vilket sätt skulle de då vilja att förändringen ska genomföras. Så jag har skrivit anteckningar, plus och minus med det här. Och så ska jag skriva ihop det och lämna till kommunen sen. Andrea Nilsson stadsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Man fick även i slutet av mötet  tillfället att skriva upp sig om man hade ett intresse av en verksamhetslokal. Och det hade de flesta förstås. Aisha Özturk var en av de som skrev upp sig.
Hon berättade för Sveriges Radio Örebro att hon tillsammans med förening behövde en lokal för konst och design.