Örebro

Missnöje över nytt betygsystem

Elever är missnöjda över kraven för gymnasiebehörigheten som skärps. Från nuvarande godkänt i tre kärnämnen till godkänt i tolv.

– Det kommer att vara mer press på alla. Inte bara svenska, engelska, matte. Och det är okej tycker jag. Säger Svanfridur Birgisdottir Rektor på Brickebackens skola

Som vi tidigare har berättat så kommer kraven för gymnasiebehörigheten att skärpas. Syftet är att höja motivationen hos elever och lärare så fler lyckas med skolan. Men om samma krav hade gällt idag så skulle ytterligare 1.5 procentenheter av eleverna ha misslyckats enligt skolverkets beräkningar.

Redan idag saknar var femte elev i Örebro kommun behörighet till gymnasiet.

– Som det ser ut idag, då är det ju jätte svårt för de som är fullständigt utan betyg att ta sig vidare via IV (individuella programmet) till de nationella programmen. Men om man har fler ämnen att läsa upp, då tror jag definitivt att fler kommer att lyckas, säger Svanfridur Birgisdottir.

Hon berättade även att det finns många fler vägar att gå om man vill att eleverna ska lyckas. Bland annat att man planerar skolarbetet och utbildningen utifrån individen och inte gruppen.

Men de elever på Brickebackens skola som vi har pratat med var inte alla överens om att detta är rätt väg att gå. Någon av de föredrar att man höjer kraven till godkänt i sex ämnen istället för tolv. En annan tycker att de nya reformerna inte alls är bra, då vissa elever har det nog svårt redan som det är.