Örebro län

Filmstöd kan vara olagligt

Nu kritiseras det stöd som fler kommuner i länet gett till en regional satsning på film. Moderaten Ola Karlsson är övertygad om att det stöd som bland annat hans hemkommun Karlskoga gett är olagligt.

– Det finns i kommunal-lagen en princip som heter lokaliseringsprincipen som handlar om att kommunala pengar ska bara gå till verksamhet i den egna kommunen. Här har det inte gått till verksamhet i Karlskoga utan till verksamhet i andra kommuner, tycker Ola Karlsson.

De pengar det handlar om har gått till Filmpool Mitt, en ekonomisk förening som Regionförbundet står bakom och som jobbar för att skapa en positiv utveckling av filmindustrin i Örebroregionen.

Karlskoga kommun har i flera år stöttat Filmpool Mitt, men några filmprojekt har Ola Karlsson inte sett till.

Nu har han läst en kammarrättsdom som underkänner Uddevalla kommuns stöd till en liknande filmsatsning i Västsverige och hans slutsats efter det är klar

– Den visar ju alldeles tydligt att även beslutet i Karlskoga hade varit olagligt om det hade överklagats, säger Ola Karlsson.

En annan kommun som stöttat Filmpool Mitt är Nora. Därför spelade några scener i filmen Rallybrudar in i Pershyttan för några år sedan.

I våras beslutade kommunalrådet Svenerik Nykvist att satsa ytterligare pengar. Att han inte fått några garantier om några nya filmprojekt i Nora är inget hinder för honom.

Han påpekar att Nora är medlemmar i Filmpool Mitt och tycker att kommunen på ett sådant sätt måste kunna engagera sig i regionala frågor.

– Vi måste även stödja de bitar som gynnar hela regionen. Det som gynnar regionen gynnar Nora. Det är många som bor i Nora och jobbar i Örebro till exempel, säger Svenerik Nykvist. .

Är du säker på att det här är lagligt?

– Ja. Till någon annan överbevisar mig så är jag säker på det, fortsätter Svenerik Nykvist.

För Noras del rör det sig om 42 000 kronor som går till Filmpool Mitt i år. För Karlskoga som ju är en något större kommun handlar det om 60 000.

Moderaten Ola Karlsson tycker att även att den summan måste tas på största allvar.

– Vi ser i äldreomsorgen och skolan att även 50-60 000 kronor kan göra skillnad och en bättre skola eller äldreomsorg, säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Karlskoga kommun.