Länet

Få svarar på enkät om psykiatrin

För första gången har patienter inom psykiatrin i bland annat vårt län fått svara på en nationell enkät om hur de tycker vården fungerar. Men inte ens hälften av dem som fick chansen svarade på enkäten.

Här i länet var det bara drygt 500 av nästan 1400 inbjudna som svarade.

De tyckte att vården behövde bli bättre på tillgänglighet, delaktighet och hade upplevt brist på information om sitt sjukdomstillstånd.