Hallsberg

Bara Posten räcker inte

Över 300 jobb kommer till Hallsberg när posten bygger ny terminal. Men nu behövs det stora ansträngningar både från Hallsbergs kommun och från hela Örebroregionen om man vill göra länet till ett logistikcentrum.

– Enligt min mening så handlar det om vissa strategiska områden för att det här ska bli långsiktigt bärkraftigt, Per Frankelius, docent i företagsekonomi vid Örebro universitet som bland annat forskar om regional utveckling.

Måste utveckla Hallsberg

Det räcker inte med de arbetstillfällena som en etablering innebär, utan Hallsberg har mer att göra.

– Staden måste utvecklas. Stadslivet, social omsorg, allt som gör livet i staden attraktivt. Det är viktigt i Hallsberg för att behålla och locka människor dit, säger Per Frankelius.

Kunskap viktigast

Det kan handla om allt från bra dagis till ett levande kulturliv och många restauranger. Även sådana saker som bra kommunikationer och bra forskningsmöjligheter är viktiga. Men en del är viktigare än alla andra.

– Framför allt annat handlar det om människor med kunskap, att vi kan behålla dem och att vi hela tiden fyller på med kompetenta människor, praktiskt kompetenta och högskoleutbildade som kan fylla behovet av rätt folk så att säga i de här strategiska aktörernas verksamhet.

Mattias Rensmo
mattias.rensmo@sr.se