Filmpool Mitt

"Alla får något tillbaka"

Alla kommuner som stöttar den regionala filmsatsningen Filmpool Mitt får någonting tillbaka. Det säger filmpoolens ordförande, centerpartisten Torbjörn Ahlin.

Därmed avfärdar han den kritik som vi rapporterade om i morse om att stödet skulle vara olagligt.

– För de kommuner som är berörda i Örebro län tycker jag, när man tittar på de verksamheter som kommit till stånd, kan man i samtliga fall peka ut verksamheter som har tydlig anknytning till respektive kommun.

I morse rapporterade vi om att Kammarrätten underkänt ett liknande filmstöd från en kommun i Västsverige till Film i Väst.

En dom som fick Karlskogapolitikern Ola Karlson att kalla hans kommuns stöd till Filmpool Mitt för olagligt eftersom pengarna inte gått tillbaka till kommuninvånarna där.

Men Torbjörn Ahlin säger att även Karlskoga fått del av filmsatsningen.

Till exempel genom en universitetsutbildning som startats på campus Karlskoga.

Totalt är det i år fem kommuner i länet som tillsammans stöttar Filmpool Mitt med ungefär en halv miljon.

Och även om Torbjörn Ahlin inte kan nämna några konkreta filmsatsningar just i år för till exempel Karlskoga och Nora så tycker han att stödet är lagligt

– Som jag säger så måste man se det över tid. Man kan inte titta genom ett stuprör bara på tiden framför sig, men måste ha ett längre perspektiv på detta.