Patientsäkerheten på USÖ hotad menar Vårdförbundet

Vårdförbundet kritiserar universitetsjukhuset i Örebro, USÖ. Orsaken är att USÖ anställer nyutexaminerade sjuksköterskor att jobba på natten.

Elisabeth Liliekvist, ordförande på Vårdförbundet, förklarar varför facket är emot att nyutbildade sköterskor jobbar natt:
-Det handlar om patientsäkerheten. Har man inte erfarenheten kan man heller inte i akuta situationer agera på det sätt som krävs, säger hon. 
-Vi från facket har tagit upp det på olika nivåer i olika omgångar. Jag trodde inte att man skulle göra det fler gånger men nu har jag fått höra att man har anställt folk på akuta kirurgavdelningar.
Trots att alltså facket är emot det, och Socialstyrelsen inte rekommenderar det, så arbetar nyutexaminerade sjuksköterskor på natten, på flera avdelningar på USÖ.
Ove Pettersson är personalchef för Universitetssjukhuset i Örebro. Han säger att sjukhuset inte har några riktlinjer för hur nyutbildade sjuksköterskor får jobba. Han säger också att han litar på den behömning som de olika klinikcheferna gör:
-Det som är viktigt för oss med dem som anställs här är att de har den erfarenheten och kompetensen som är aktuellt för det aktuella arbetet, det är en bedömning som varje chef gör vid anställningen. Min utgångspunkt är att cheferna gör de bedömningar som krävs på de olika enheterna när det gäller bemanningen, säger Ove Pettersson.