Hallsberg

Werme vill kraftsamla i Hallsberg

I veckan fick ju Hallsberg glädjebeskedet om att Posten bygger sin nya sorterings-terminal där. I Örebro kan nuvarande kommunledningen därmed tänka sig att lägga ner Svampenterminalen för att hjälpa Hallsberg att bli ett ännu starkare centrum för omlastning av tåg-gods.

– Vi kommer inte att med näbbar och klor slåss för att Svampenterminalen ska vara kvar, vi släpper den om det är bra för regionen, säger Staffan Werme, folkpartist och kommunstyrelsens ordförande.

Det är mycket gods som lastas om mellan tåg och lastbil både i Örebro och Hallsberg idag. Men, om Hallsberg får mer gods-hantering hävdar Staffan Werme att man där får bättre status gentemot till exempel Trafikverket.

Men tjänar nödvändigtvis Hallsberg på att Örebro lägger ner sin kombiterminal?

-Det får vi väl se, jag tror att vi måste värna Hallsbergs ställning en nationell nod för både järnvägs- och vägtrafik. Då kan regionen bli starkare, menar Staffan Werme, (FP).

För socialdemokraterna, som just nu åtminstone ser ut att ta över ledningen i örebro kommun framöver, blir Staffan Wermes resonemang konstigt.

--Jag tycker vi borde fundera på vad det är vi ska utvecka och inte avveckla, det är framgångsvägen för vårt län som logistik-nav, tycker Jonas Karlsson, oppotitionsråd för socialdemokraterna i Örebro kommun.

Jonas Karlsson tycker att det gott finns utrymme kombiterminaler i både Hallsberg och Örebro.

--Jag tror att det är mångfalden som kommer vara styrkan på sikt. Vi vill ju att många fler företag ska ha Örebro län som bas för den verksamhet som bedrivs, framhåller Jonas Karlsson, (S).