För lite stöd till utfryst elev

Två av de kommunala högstadieskolorna i Örebro kritiseras nu av Barn- och elevombudet, BEO på statliga Skolinspektionen.

Anledningen är att skolorna enligt BEO inte tillräckligt stöttat en elev som känt sig utsatt och kränkt, först på den ena skolan, sedan på den andra.

BEO tycker bland annat att skolorna inte utredde problemen tillräckligt mycket och inte följde upp de saker som gjordes för att försöka hjälpa eleven.