Örebro

Hellre Örebro än Hallsberg

Många företag föredrar i dag att skicka gods via kombiterminalen i Örebro framför den som finns i Hallsberg. Det säger Claes Sundmark som är transportchef på Göteborgs hamn apropå folkpartisten Staffan Wermes förslag i fredags om att lägga ner kombiterminalen i Örebro och koncentrera all verksamhet till Hallsberg.

Varje vardag går godståg mellan Göteborgs hamn och Örebro och Claes Sundmark uppmanar kommunen att noggrannt analysera läget innan några beslut tas om att lägga ner terminalen i Örebro.

– Kunderna har ju valt att köra till Örebro. Det vi hör från både industrin och järnvägsoperatören som kör tåget är att det är Örebro som ligger bäst till och som man valt att trafikera.

Enligt honom är det bara att titta på siffrorna så ser man att det har utvecklats väldigt väl de åren tågen varit igång.

Varför tror du att era kunder föredrar Örebro istället för Hallsberg?

– Det kan vara många orsaker. Dels kan det vara så att Örebro ligger närmare den export och importindustri som använder sig av tåget. Järnvägsöperatören är också de som operarar terminalen så man har greppet över hela logistikkedjan. I Hallsberg blir man kund till en terminaloperatör, det kan ju vara en viss skillnad.

Det viktiga för Claes Sundmark är att järnvägstrafiken till örebrområdet hålls flytande.

– Det vore illa om man släppte den trafiken utan att göra en noggrann analys om vad det skulle innebära om man valde Hallsberg istället.

Han tycker att man ska titta noggrannt på vad det får för effekter.