Guide mot ätstörningar läggs ut på internet

Ett nytt sätt att hjälpa personer med ätstörningar provas nu i Sverige och andra länder i Europa.

Det är en självhjälpsguide som lagts ut på internet, och där de drabbade själva kan ta del av behandlingen.

För att komma åt guiden måste man vara inskriven på någon behandlingsmottagning, det säger Claes Norring som är föreståndare för Nationellt Kunskapscentrum för Ätstörningar i Örebro.

Tanken är att självhjälpsguiden ska vara en väg in i behandling samtidigt som vissa personer kan bli hjälpta bara genom guiden.