Örebro

Dialog bra för krogbranschen

Fylleriet på krogarna i Örebro har minskat och kontakten mellan krögarna och tillstånds- myndigheten har blivit bättre. Det är några av de slutsatser som dras i en rapport som Örebro kommun låtit en konsultfirma göra.

Det nya sättet att jobba med alkoholtillstånd för krogarna i Örebro sjösattes för tre år sedan och det är ett mycket positivt resultat som ges av både krögägare, ordningsvakter och polis. 
Leif Andersson alkoholhandläggare på tillståndenheten i Örebro säger att ökad dialog är något som uppskattas av alla inom branschen. Ett direkt resultat är att fylleriet på krogarna har minskat med 30 procent sedan den nya arbetsmodellen infördes.