Länet

Ska förnya länets vargstam

20 nya vargar ska flyttas in i Sverige kommande fyra år och idag lämnade Naturvårdsverket vidare remissen till Länsstyrelserna om hur det ska gå till i praktiken. Örebro är ett av fem län i landet där det finns etablerade vargstammar och Länsstyrelsen i Örebro får troligen lämna förslag på två områden där det kan planteras in ny varg.

Totalt finns idag 30 vargar i Örebro län. I hela landet finns omkring 200 vargar men den svenska vargstammen lider av inavel. Därför är det viktigt att få in nytt , frisk blod i den svenska vargstammen förklarar Klas Allander, på Naturvårdsverket:

– Vargarna i Sverige, många av dem är mer släkt än syskon. Vilket kan leda till inavelsdefekter. Det är viktigt att få en frisk vargstam och det har regeringen pekat på.

Det finns riksdagsbeslut på att högst 20 nya vargar ska flyttas in i Sverige kommande fyra år och nu i ett första led ska Länsstyrelsen tycka till om hur den processen ska gå till. Nästa steg blir att berörda Länsstyrelserna själva föreslår två områden i länet dit nya vargar kan flyttas in. Men var det blir beror på vilken metod man väljer för varginplanteringen säger Per Wedholm, handläggare på Länsstyrelsen i Örebro.

– Väljer man att flytta in vuxna vargar så kan man inte släppa dem i etablerade revir där det finns revirhållande vargar. Flyttar man däremot vargvalpar så måste man använda sig av etablerade revir där det finns valpkullar, så det beror utsättningsmetoden.

Det finns det inga beslut på idag, istället är det något som den här remissprocessen ska visa, säger Per Wedholm på länsstyrelsen.