Invandrarkonsulenten:

"Det är kört för dem"

Det är många familjer i Örebro som flytt från Somalia och fått uppehållstillstånd här som nu lever oroliga och förtvivlade. Det sedan en ny praxis börjat tillämpas hos Migrationsverket som innebär att inga barn eller andra familjemedlemmar tillåts komma till Sverige.

– Det är kört för dem, det finns ingen annan utväg för dem, säger Mazhdieh Nilsson på Örebro kommuns Invandrarservice.

Hon märker en tydlig ökning i antalet familjer som ber om hjälp.

Hon förklarar att tidigare fanns en möjlighet för de som fått uppehållstillstånd i Sverige att få hit sina barn om de med hjälp av DNA kunde bevisa att barnen var deras. Men sedan mars månad krävs ett pass. Inte ens DNA på barnen har betydelse säger Migrationsverket som heller inte godkänt några pass från Somalia sedan 1991.

Det här gör Suad Abde Ige i Örebro både förtvivald och uppgiven.

– Jag pratar med barnen nästan varje vecka men de är rädda, säger hon. Och själv kan hon inte sova, hon är sjuk av oro för barnen.

Hennes man, barnens pappa, dödades i kriget i Somalia. Hon var då gravid och flydde till Sverige. Kvar i grannlandet Etiopien är nu hennes sex andra barn hos barnens sjuka mormor.

Invandrarkonsulten Mazhdieh Nilsson har svårt att förklara för familjerna från Somalia varför inte ens DNA räcker för att Migrationsverket ska kunna låta barnen komma till Sverige och återförenas.

De konventioner och regler som finns om att familjer som splittrats i krig ska ha rätt att återförenas uppfylls inte i praktiken för somalier just nu konstaterar flyktingsamordnare på Röda Korset.

I lägenheten i Vivalla berättar Suad Abde Ige om samtalen med sina barn och hennes ögon fylls med nya tårar. Hennes oro och sorg är lågmäld.

Sven Bergqvist på Migrationsverket berättar att det nu är nästan omöjligt för anhöriga från Somalia att återförenas med sina familjemedlemmar i Sverige.