Örebro län

Flytta doktorn i stället för patienten

Det är lättare att flytta en frisk doktor än en sjuk patient. Det tycker Kristdemokraterna som föreslår att en mobil läkare införs i Örebro län.

I en motion till Örebro läns landsting skriver Kristdemokraterna att en mobil läkare skulle öka tryggheten och tillgängligheten till vård, inte minst för äldre och barnfamiljer sena kvällar.

Verksamheten skulle kunna prövas i någon eller några av länets större tätorter, tycker Kristdemokraterna.