Länet

Konkurserna ökar kraftigt

Antalet konkurser i Örebro län i september har ökat med 80 procent jämfört med samma period förra åter. Jämfört med en ökning på 15 procent i landet som helhet.

Det är något som både förvånar och förbryllar, enligt Roland Sigbladh på kreditupplysningsföretaget UC.

– Vi har ju en stark konjunktur, säger han.

Roland Sigbladh anser att ökningen är svåranalyserad, men har ändå ett par huvudteorier: Överetablering inom tjänstesektorn och handeln kan ha bidragit, liksom fortsatta problem för mindre företag att få banklån.

I landet som helhet har antalet konkurser ökan med 15 procent. Det är första gången sedan december 2009 som konkurserna ökar.

Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är konkursökningen i september inte särskilt alarmerande - det är främst mycket små företag som går omkull.

– 60 procent av alla konkursbolagen har två anställda eller färre. Så det är små bolag vi pratar om, säger Roland Sigbladh.