Örebro

Kommunfastigheter slösade med skattepengarna

Örebro kommuns fastighetsavdelning har inte jobbat effektivt för att få största möjliga nyttan av skattepengarna. Den bedömningen gör Fastighetsnämndens ordförande, moderaten Hannah Ljung, efter att kommunen nu har granskat sin egen verksamhet

– Det man förlorar mest pengar på, enligt min uppfattning, det är att man inte bedriver en effektiv verksamhet på grund av att man inte har rutiner och systemverktyg för detta, säger Hannah Ljung.

Hannah Ljung är inte nöjd med hur Kommunfastigheter har jobbat. Kommunens granskning visar som vi berättade redan i morse en rad brister.

Det handlar om att Kommunfastigheter inte alltid köper tjänster från de företag som erbjuder de bästa priserna, och ibland köper tjänster från företag som man överhuvudtaget inte har avtal med.

Granskningen visar också att beställarna på Kommunfastigheter har olika syn på hur mycket det är okej att låta sig bjudas av leverantörer

– Vi kan ju konstatera att man haft olika uppfattning om vad som är frekvent lunchbjudningar, om det är tre gånger per månad eller tre gånger per år.

Hanna Ljung lovar nu att under nästa år ta itu med punkt efter punkt på en lista över prioriterade områden.

Men vad som redan står klart är att granskningen av verksamheten kommer att fortsätta, för att se om det har gjorts något som inte är tillåtet, säger Hannah Ljung