Elektrikerstrejk på gång - kan drabba Örebro län

Elektriker på två arbetsplatser i länet kan komma att strejka från och med den 10 maj.

Det är Svenska Elektrikerförbundet som varslat om strejk och därmed har tre av fyra avtalsförhandlingar mellan elektrikerna och arbetsgivarorganisationen EIO slutat i konflikt.

Här i länet är det Hallsbergs rangerbangård och DHL-terminalen söder om Örebro som berörs av strejken.

Elektrikerfacket tycker att arbetsgivarna vill sätta turordningsregler ur spel och att arbetsgivarna vill införa oacceptabla ändringar i ackordsreglerna.

Men enligt EIO, som anser att strejkvarslet är oproportionerligt, handlar oenigheten främst om frågan om pressade byggtider.

Varslet omfattar totalt 400 elektriker på 34 arbetsplatser runt om i landet.