Örebro

Stor utställning på muséet

Konstnären och skulptören Lars Spaak öppnar en utställning kring sitt arbete på Örebro läns museum i helgen. Lars Spaak är väl internationellt representerad och här i länet är kanske hans bronskulptur "vändkorsfågeln" i Stadsparken i Örebro mest berömd.

"Lars Spaak - retrospektivt. En resa genom åren 1942-2010"

Lars Spaak öppnar retrospektiv utställning på Örebro läns museum

Lars Spaak (född 1927) är både målare, tecknare och skulptör. Under 1940-talet utbildade han sig för bland annat Isaac Grünewald i Stockholm. Han har efter flera utbildningar inom konsthistoria och skulpturtekniker arbetat med både två- och tredimensionella metoder.

Lars Spaak är numera, efter flera decennier av enträget konstnärligt arbete, väl representerad både nationellt och internationellt. Hans verk finns på museer, i kommuner och landsting. Flera av hans verk är också välbekanta landmärken för Örebroarna. På många platser i staden har han bidragit med verk till offentlig utsmyckning, bland annat i Mellringe och på USÖ. Många har säkert sett hans bronsskulptur "vändkorsfågeln" i Stadsparken.

Utöver att vara en välkänd och etablerad konstnär i länet har han också utsmyckat ett antal andra svenska städer och samhällen med sina lekfulla skulpturala konstverk. Hans verk kännetecknas av en omättlig nyfikenhet på formernas dialog. Tomrummen blir i hans skulpturer minst lika viktiga som materialet som omger dem. Upprepning och rytm är viktiga utgångspunkter i Spaaks tvådimensionella verk.

Kropp och tomrum, positiva former och negativa former, kantigt och runt - vill vi lyssna berättar han hemligheter för oss.

Lars Spaak har haft utställningar i flera europeiska länder liksom i Nord- och Sydamerika.

Utställningen öppnas av landsantikvarie Mikael Eivergård kl13 nu på lördag 9/10. Lars Spaak kommer själv medverka och visa sin utställning.