Örebro

Markförsäljning till Behrn

Nu är det klart att kommunala bostadsbolaget örebrobostäder ska sälja en del av kvarteret tågmästaren till Behrn Fastigheter. Tomten ligger i närheten av Oskariafastigheten där Virginska skolan nu huserar.

Tanken är att Behrn Fastigheter ska bygga ett sexton våningar högt höghus på marken som idag är parkeringsplatser.