Örebro

Vilks besöker universitetet

Den dödshotade konstnären Lars Vilks kommer föreläsa på Örebro universitet 26 oktober tillsammans med Nerikes Allehandas chefredaktör Ulf Johansson.

Lars Vilks föreläsning kommer att handla om publiceringen av Muhammed som rondellhund och vad som hände efter den publiceringen.

Föreläsningen är endast öppen för medlemmar vid Utrikespolitiska föreningen vid Örebro universitet.
Enligt föreningen är det ett stort säkerhetspådrag runt föreläsningen. Enligt projektansvarige Alexander Dahlström samarbetar de med polisen och SÄPO.

Länspolismästare Kalle Wallin säger att polisen i Örebro inte kommer att berätta på vilket sätt och med hur stora resurser de kommer bevaka föreläsningen. Han säger dock att det spelar in att det är en sluten föreläsning och inte som i Uppsala där det var fråga om en öppen föreläsning. Där slutade polisens nota på 800 000 kronor.