Tingsrätterna slås samman till årsskiftet

Lagmannen på tingsrätten i Lindesberg, Lars Fallenius, räknar med att tingrätten slås ihop med den i Örebro redan vid årsskiftet.

När justitieminister Thomas Bodström i går meddelade att regeringen vill genomföra förändringen hade han inte med sig någon tidsplan för när riksdagen kan besluta om den, men Lars Fallenius räknar alltså med att förändringen inte kommer dröja längre än årsskiftet.
Däremot tror han att det även efter det kan bli aktuellt att hålla rättegångar i Lindesberg under en övergångsperiod.
Han och de nio andra som jobbar vid tingsrätten fårsedan arbeta i Örebro istället.