Nattvakterna i Örebro blir kvar

Satsningen på fler vakter i Örebro city på helgerna i samband med att krogarna stänger går vidare. Det är Brottsförebyggande rådet som bestämt att bekosta projektet i ytterligare några månader.

Projektet som drog igång i höstas ska utvärderas av Örebro universitet men redan nu har Örebroare i en enkät svarat att de känner sig tryggare i Örebro nattetid.

Centerns Rasmus Persson, ansvarigt kommunalråd säger att han hoppas att den nedgång i misshandelsfall som kan ses i polisens statistik för Örebro bland annat beror på satsningen på fler vakter helgkvällar och nätter.