Askersund

Askersundsverken sålt till kommunen

Askersunds kommun har köpt Askersundsverkens lokaler. Köpet omfattar cirka 13 000 kvadratmeter mark som till stor del idag är bebyggd med industrilokaler.

Askersunds kommun ska däremot inte använda marken för industiändamål, vad den ska användas till, är enligt kommunstyrelsens ordförande, Per Eriksson inte bestämt.

Fastighetens läge är attraktivt och kommunen vill att slutresultatet ska gagna alla invånare i kommunen.