Örebro län

Äldre lämnas ensamma på natten

2:04 min

På flera äldreboenden i länet lämnas dementa ensamma på natten. Det slår Socialstyrelsen fast efter att ha gjort oanmälda inspektioner.

– Det är ingen bra situation. Det skapar oro och ångest hos de här personerna, säger Anna Karin Nyqvist som är sektionschef för Socialstyrelsen i Örebro

Det var en natt i början av november som Socialstyrelsen inspektörer kontrollerade hur de gamla har det på nästan 100 boenden runt om i landet. Snabbt stod det klart att på de flesta - ungefär 60 av dem - så lämnades dementa ensamma under längre eller kortare tid på natten. Hur det såg ut här i länet har Socialstyrelsen inte berättat förrän nu när de kommuner som fick besök har fått chansen att ge sin bild.

Det var två boenden i Kumla och två i Laxå som fick besök. Det är på avdelningar på Ramundergården och Solhöjden i Laxå och på Solbacka i Kumla, som Socialstyrelsen tycker att det finns för lite personal för att de dementa ska vara trygga och säkra.

Problemet är att de som jobbar på natten har flera avdelningar att sköta samtidigt. För man får låsa in de dementa om det finns personal.

– Man får ha lås på dörrarna, men man måste ha personal som kan hjälpa de här personerna om man vill gå ut, eller avleda om det är direkt olämpligt att gå ut, säger Anna-Karin Nyqvist på Socialstyrelsen.

Hennes bild är att Socialstyrelsens inspektörer välkomnades av de som jobbade den här natten.

– De tyckte att det var bra att vi kom. De berättade hur det var. Jag tror att de upplevde att det var positivt att någon lyssnade på hur situationen är på natten, säger Anna-Karin Nyqvist.

Sammanfattningsvis, vad får du för bild av hur det ser ut på demensboendena?

– På många ställen lämnar man personer inlåsta utan uppsikt nattetid. Det är ingen bra bild av hur det ser ut, säger Anna Karin Nyqvist, sektionschef för Socialstyrelsen i Örebro

Kumla och Laxå ska nu senast 1 mars berätta hur läget för de gamla på de här avdelningarna ska få det bättre på natten.